Емпорики Банк – България

| Публикувана на: ноември 10, 2012


Креди Агрикол България” ЕАД(предишна „Емпорики Банк – България” ЕАД) – е новото име на Емпорики Банк – България ЕАД. Промяната на името на банката е вписано в Търговския регистър на 14.08.2012 г. От този ден банката получи правото официално да използва новото си име.
През 1994 група български банки, заедно с Европейската Банка за Възстановяване и развитие и други акционери основават Българска Инвестиционна Банка. През 1998 г. контролния пакет акции на Българска Инвестиционна Банка е изкупен от „Емпорики Банк – Гърция“, а през 2003 г. основен акционер в „Емпорики Банк – България“ става „Емпорики Банк – Гърция“ със 100% дялов капитал. През 2007 г. контролния пакет акции на „Емпорики банк – Гърция“ е придобит от френската Credit Agricole Group. Това рефлектира и върху „Емпорики Банк – България“, чиито капитал става също собственост на Credit Agricole. През 2012 г. Креди Агрикол – България придобива 100% от акциите на Емпорики Банк България ЕАД и става пълна собственост на Crédit Agricole. Новият бранд на банката е Credit Agricole. Той е разпознаваем и се асоциира със стабилност и надеждност.

Credit Agricole Group е пазарен лидер в банкирането на дребно във Франция и се явява една от най-големите банки в Европа. Банката има над 54 милиона клиенти, броят на служителите и е над 160 000, а броят на акционерите е над 1, 2 милиона. Банката има 6,5 милиона акционери от регионалните френски банки, представляващи Credit Agricole.

В България „Креди Агрикол България” ЕАД(предишна „Емпорики Банк – България” ЕАД) има добре развита клонова мрежа. В София банката разполага с 10 офиса, в страната те са 11. Банката има 3 бизнес центъра, които се намират в София и Русе, които обслужват малкия и среден бизнес.
„Креди Агрикол България” ЕАД (предишна „Емпорики Банк – България” ЕАД) притежава пълен банков лиценз за извършване на банкови операции на територията на страната и чужбина.

Банката предлага на своите клиенти широка гама от най-съвременни и разнообразни продукти и услуги при конкурентни условия. Продуктите и услугите на банката са насочени както към обикновените граждани, така и към малките и средни предприятия и фирми и големи корпоративни клиенти, като обхваща всички сектори на икономиката.

Въведена е системата за електронно банкиране. С това клиентите на банката могат да оперират със средствата по сметките си по електронен път, а това от своя страна води до значително улесняване клиентите.

Банката предоставя на своите клиенти гъвкави форми на финансиране за постигане на оптимални резултати.
„Креди Агрикол България” ЕАД взаимодейства с всички структури на Credit Agricole Group, което дава възможност за развитие на широко международно сътрудничество.

„Креди Агрикол България” ЕАД има за цел да служи на реалната икономика, като подкрепя проектите на своите клиенти във всички области на банкирането на дребно и свързаните с тях специализирани бизнес линии.

Органи на управление на „Креди Агрикол България” ЕАД (предишна „Емпорики Банк – България” ЕАД):

Надзорен Съвет:
Г-н Христос Кацанис – Председател на НС
Г-н Франсоа Пиншон – Заместник председател на НС
Г-н Венсан Жюлита – Член на НС

Управителен съвет:
Г-н Атанасиос Петропулос – Председател на УС и Главен Изпълнителен Директор
Г-жа Галя Димитрова – член на УС и Изпълнителен Директор
Г-н Йоанис Пилинис – член на УС и Прокурист
Г-жа Бойка Василева – Директор Корпоративно и Инвестиционно банкиране и член на УС
Г-н Христос Пантазис – член на УС и Главен Оперативен Директор

Пълна информация за предлаганите продукти и услуги на банката към момента може да се намери на нейния уеб сайт, както и във всеки неин офис.

Адрес на Емпорики Банк – Централно управление:
1000 София, Бизнес център ЦУМ,
Бул.“Княгиня Мария Луиза“ №2, ет.5
Тел: +359 2 895 1204/1205
Факс:+359 2 895 1212
Е-mail: credit-agricole@credit-agricole.bg
facebook.com/creditagricolebg
http://www.credit-agricole.bg/

Вижте също:

Търговска Банка Д АД – Д Банк
Търговска Банка Д АД(„Д Банк”) е учредена през 1992 г. „Д Банк”е търговска банка и е със статут на акционерно дружество. Тя се занимава и извършва операции в инвестиционното и търговско банкиране и банкирането на дребно. Банката има акционерен капитал...

Юробанк И Еф Джи България АД – Пощенска банка
Юробанк И Еф Джи България АД е юридическото име на добре познатата на всички Пощенска банка. Пощенска банка е учредена през 1991 г., като “Българска пощенска банка” АД. През 2007 г. след юридическото сливане на Българска пощенска банка и ДЗИ...

Токуда Банк АД
Токуда Банк АДе учредена през 1994 г. като акционерно дружество в съответствие със Закона за банките и Търговския закон. Банката има пълен лиценз за банкова дейност в странат и чужбина. Токуда Банк АД е член на “Централен депозитар” АД, член...

Сосиете Женерал Експресбанк АД
Сосиете Женерал Експресбанк АДе учредена през 1993 г. чрез сливането на 13 по-малки търговски банки, като основен акционер на банката е Банкова консолидационна компания. Първоначално името на банката е било Експресбанк АД. Централното управление на банката се намира във Варна....

Финансов съветник в ЗАД „Алианц България“ – област Варна
Описание на обявата: Финансов съветник в ЗАД „Алианц България“ – област Варна. Предлагам: Безплатни консултации и финансови услуги Цел: По- сигурен и лесен живот за вас, възможности за инвестиране с уникални и СИГУРНИ продукти, грижа за вашите нужди и желания,...

| Сподели: Twitter | Facebook | Email
| Тагове: , , кредит без трудов договор, централния кредитен регистър, заеми софия

Добави мнение