Кредитиране на студенти

| Публикувана на: август 28, 2012


Вие сте млад и амбициозен студент, който има нужда от средства за плащане на семестриалната такса в университета или просто за издръжка, имате възможност да кандидатстване за получаване на студентски кредит. Предлагането на кредитиране на студенти съществува у нас, като банков продукт, от 2002-ра година насам. През това време все повече банки започнаха да предлагат кредити на студенти, а междувременно, през 2008-ма година, беше приет и Закон за кредитиране на студенти и докторанти.

Целта на законодателя е да окаже финансова подкрепа на студентите, като им гарантира фиксиран лихвен процент, прозрачна процедура по кандидатстване, усвояване и погасяване, както и равен достъп до висше образование.
По реда на този закон право да отпускат кредити на студенти имат 3 банки, подписали специални договори с Министерство на образованието, младежта и науката, а те са – Банка ДСК, Райфайзен Банк и Алианц банк.

Най-същественото при студентския кредит, е че държавата гарантира финансово кредита, който е със 7% фиксирана лихва за целия срок на кредита, без такси, комисиони или други каквито и да е други разходи, обвързани с кредита и без нужда да се предостави обезпечение.

Целта на кредита е да покрие семестриалната такса за обучение, като усвояването на средствата по кредита се извършва чрез директен превод по сметката на учебното заведение със сума, равна на таксата за обучение.
Кредитирането на студенти може да бъде и с цел осигуряване на средства за издръжка, ако студентът, по време на обучението си, стане родител или извърши пълно осиновяване.

От студентския кредит могат д се възползват студенти и докторанти в редовна форма на обучение в степен „бакалавър“ или „магистър“, или образователна и научна степен „доктор“.
Има възрастово ограничение при отпускането на студентски кредити, а именно: студентите да не по-възрастни от 35 год. при кандидатстване на кредита.

Условия по кредита:

Студентският кредит се отпуска в лева, за срок от 10 години след изтичане на гратисния период. Гратисният период обхваща периода от сключването на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа. През гратисния период студентът/докторантът не дължи плащане на главница и лихва по кредита.

Размерът на студентския кредит при кредит за обучение представлява сумата от дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента / докторант.

Лихвеният процент е с фиксиран годишен лихвен процент на 7% за целия период на кредита.
Студентският кредит се погасява на равни вноски след изтичане на гратисния период.

Студените, който отговарят на условията за отпускане на кредита, не дължат никакви такси и комисионни, свързани с получаване и управление на кредита. Не е необходимо и обезпечение по кредита.

Необходимите документи, които студентите/докторантите трябва да представят са: копие от документ за самоличност, уверение от висшето училище, което доказва, че студентът/докторантът имат право да запишат следващ семестър и искане – формуляр за студентски кредит.

Ако студентът бъде одобрен, следва подписване на типов договор, одобрен между съответната банка и Министерство на образование, младежта и науката.

Извън тези 3 банки, които предлагат преференциални кредити за студенти, има и други банки, които предлагат и традиционните форми на кредитиране на студенти, познати ни от близките години – Булбанк, Първа инвестиционна банка, Сосиете женерал Експресбанк и Централна кооперативна банка.

При студентските кредити, предлагани от тези банки, условията са по-малко строги, но и лихвата е чувствително по-висока. Освен студенти в редовна форма на обучение, могат да кандидатстват и студенти в задочна или дистанционна форма.

Размерът на кредита включва семестриални такси и сума за текущи нужди и издръжка за периода на обучение в България или в чужбина. Което отново е разлика, тъй като първият вид студентски кредит се отпуска само за университети в България, акредитирани от МОМН.

Тук отново е налице гратисен период за срока на обучението. А срокът и размерът на кредитът зависи от това дали има или не поръчител. Тоест, необходимо е обезпечение по кредита. Като е налице поръчител, то срокът може да бъде по-дълъг.
Друга разлика е, че при вторият вариант на студентски кредит, средствата се усвояват наведнъж и по сметката на кредитополучателя, а не на вноски за семестриалните такси по сметката на висшето училище.

Вижте също:

Мислил ли си някога да имат свой собствен бизнес?, Плачковци
Описание на обявата: Мислил ли си някога да имат свой собствен бизнес?, Плачковци. Аз съм г-жа Моника Дейвисън, частна кредити кредит заемодателя предлага на физически лица, фирми и организации си сътрудничат при 3% до 5% на лихвените проценти, условията на...

Спешно кредитиране – област София
Описание на обявата: Спешно кредитиране – област София. Търся спешно заем от 2000лв. без обезпечение, но с по-висока лихва. Необходими документи/изисквания: не е уточнено Важи за област: София Референтен номер на обявата: 69667 Данни за контакт: – мобилен: n/a –...

Бързи потребителски и фирмени кредити
Бързи потребителски кредити до 20000 лв с и без поръчители , фирмени кредити до 500 000 евро с обезпечение или до 50 000 лв само с данъчна декларация. Без такси за подаване на документи . Комисионна само при удобрение на...

Кредитиране – област София
Описание на обявата: Кредитиране – област София. Финансова група „Болкан” работи на българския финансов пазар от повече от осемнадесет години. Като финансова институция с лиценз от БНБ, ниепредлагаме финансиране срещу обезпечение /недвижимо имущество/ . Всички наши клиенти получават бързо и...

Кредитиране – област Сливен
Описание на обявата: Кредитиране – област Сливен. Кредити без скрити такси и поръчители за вас и вашият бизнес Необходими документи/изисквания: не е уточнено Важи за област: Сливен Референтен номер на обявата: 88356 Данни за контакт: – мобилен: 0885404118 – skype:...

| Сподели: Twitter | Facebook | Email
| Тагове: , рефинансиране на кредити, кредити online, изгодни потребителски кредити

Добави мнение