Емпорики Банк – България

Полезна информация

Емпорики Банк – България „Креди Агрикол България” ЕАД(предишна „Емпорики Банк – България” ЕАД) - е новото име на Емпорики Банк – България ЕАД. Промяната на името на банката е вписано в Търговския регистър на 14.08.2012 г. От този ден банката получи правото официално да използва новото си име. През 1994 група български банки, заедно с Европейската Банка за Възстановяване и развитие и други акционери основават Българска Инвестиционна Банка. През 1998 г. контролния пакет акции на Българска Инвестиционна Банка е изкупен от „Емпорики Банк – Гърция“, а през 2003 г. основен акционер в „Емпорики Банк – България“ става...

Прочети цялата статия ...

Търговска Банка Д АД – Д Банк

Полезна информация

Търговска Банка Д АД – Д Банк Търговска Банка Д АД(„Д Банк”) е учредена през 1992 г. „Д Банк”е търговска банка и е със статут на акционерно дружество. Тя се занимава и извършва операции в инвестиционното и търговско банкиране и банкирането на дребно. Банката има акционерен капитал в размер на 50 млн лв., 50 000 акции, всяка от които с номинал BGN 1 000. От 2006 г. Основен акционер на банката е г-н Фуат Гювен, който притежава 100% от акциите на Търговска Банка Д АД. Г-н Фуат Гювен притежава множество търговски дружества и чрез тях той участва активно в различни сектори от икономическия живот на Турция, България и...

Прочети цялата статия ...

Токуда Банк АД

Полезна информация

Токуда Банк АД Токуда Банк АДе учредена през 1994 г. като акционерно дружество в съответствие със Закона за банките и Търговския закон. Банката има пълен лиценз за банкова дейност в странат и чужбина. Токуда Банк АД е член на “Централен депозитар” АД, член на “Българска фондова борса” АД – София. Tokushukai Medical Corporation, Japan е икономическа група, чиито основател и собственик е д-р Торао Токуда. Токуда Банк АД е част от тази група. Д-р Торао Токуда е едноличен собственик на International Hospital Service Co., Tokushukai Medical Corporation, фондация Tokushukai Scholarship, “Токушукай –...

Прочети цялата статия ...