Търговска Банка Д АД – Д Банк

| Публикувана на: септември 27, 2012


Търговска Банка ДТърговска Банка Д АД(„Д Банк”) е учредена през 1992 г. „Д Банк”е търговска банка и е със статут на акционерно дружество. Тя се занимава и извършва операции в инвестиционното и търговско банкиране и банкирането на дребно. Банката има акционерен капитал в размер на 50 млн лв., 50 000 акции, всяка от които с номинал BGN 1 000. От 2006 г.

Основен акционер на банката е г-н Фуат Гювен, който притежава 100% от акциите на Търговска Банка Д АД. Г-н Фуат Гювен притежава множество търговски дружества и чрез тях той участва активно в различни сектори от икономическия живот на Турция, България и Русия. Някои от тези дружества са:

ЕЛКАБЕЛ АД (95.22 %) с предмет на дейност производство на всякакви кабели за всички отрасли. Основни клиенти на дружеството на Българския пазар са НЕК, БТК, малки предприятия. Дружеството изнася продукцията си в над 25 държави в Европа, Азия, Америка и Африка;
EMELDA DERI VE TEKSTIL SANAYI DIS TICARET LTD (97,5 %) се занимава с производство на най-различни кожени изделия, изработка на кожени облекла, обработка на сурова кожа, внос на химически препарати за кожарската индустрия. Дружеството търгува активно със своите изделия както в Турция, така и в Еврпа, САЩ, Русия, Канада и др.;

Шест водно-електрически централи и каскади за производство на електроенергия, повечето от които се намират в Северна България;
и други.
Органи на управление на Търговска Банка Д АД са Управителен и Надзорен съвет.

Членове на Управителния съвет са:
г-н Пламен Петров – Изпълнителен директор и Председател на УС.
г-жа Радка Никодимова – Изпълнителен директор и член на УС.
г-н Ангел Геков – Изпълнителен директор и член на УС.
г-н Румен Петров и г-жа Гергана Беремска – членове на УС.
Членове на Надзорния съвет:
г-н Стоян Илиев Александров – Председател на НС
г-жа Емел Гювен, г-жа Еленка Харизанова Манова, г-н Валери Борисов, г-н Бахатин Гюрбюз – Членове на НС.

Банката притежава пълен банков лиценз за извършване на всички видове банкови и финансови операции както в България, така и чужбина. Използвайки големия опит и познания за пазара в Турция, тя е специализирана и консултира търговските операциите при внос и износ между България и Турция.

Търговска Банка Д АД е изградила голяма клонова мрежа в страната. Към момента тя има 54 офиса в София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Асеновград, Благоевград, Силистра, Разград, Шумен, Видин, Враца, Севлиево, Плевен, В.Търново, Търговище, Антоново, Омуртаг, Русе и др., като работата по разширяването на мрежата продължава.

Търговска Банка Д АД поддържа кореспондентски отношения с водещи банки в чужбина. Към момента банките кореспонденти, чрез които клиентите на „Д Банк” могат да извършват международни разплащания и опреции са: STANDARD CHARTERED BANK, New York; COMMERZBANK, Frankfurt; STANDARD CHARTERED BANK, Frankfurt; HYPOSWISS Private Bank Ltd., Zurich, Switzerland.

Приоритет на Търговска Банка Д АД е качественото обслужване на клиентите, конфиденциалността, комфорта. Банката предлага на своите клиенти голяма гама от продукти и услуги, предлага съвременни решения, отговарящи на бързо променящите се условия на финансовия пазар. Приоритет на „Д Банк” е да подкрепя своите клиенти за усвояване на средства по проекти, финансирани от Европейския съъюз и държавния бюджет. Българската банка за развитие е отпуснала на Търговска Банка Д АД кредитна линия, благодарение на което „Д Банк” предлага преференциално финасиране на малкия и среден бизнес за средносрочно и дългосрочно кредитиране и фаинасиране на проекти, в областта на усвояване на нови технологии, ноу-хау, техническо обновление, за проекти по структурните фондове на ЕС и др.
„Д Банк” активно подпомага приоритетни за развитието на столицата програми, като осигурява гъвкаво финансиране за внедряване на високи технологии, информационни технологии, туризъм, лека и ХВП, транспорт, спорт, култура, екология и др. „Д Банк” има сключен договор с Общинският гаранционен фонд за МСП към Столична община, което позволява на клиентите да получат 50% гаранция от размера на кредита.

Адрес Търговска Банка Д АД(„Д Банк”):
1000 София
бул. Цар Освободител № 8
Телефон: (02) 464 11 71;
(02) 935 71 71
Факс: (02) 989 48 48
е-мейл: dbank@dbank.bg
http://www.dbank.bg

Вижте също:

Юробанк И Еф Джи България АД – Пощенска банка
Юробанк И Еф Джи България АД е юридическото име на добре познатата на всички Пощенска банка. Пощенска банка е учредена през 1991 г., като “Българска пощенска банка” АД. През 2007 г. след юридическото сливане на Българска пощенска банка и ДЗИ...

Токуда Банк АД
Токуда Банк АДе учредена през 1994 г. като акционерно дружество в съответствие със Закона за банките и Търговския закон. Банката има пълен лиценз за банкова дейност в странат и чужбина. Токуда Банк АД е член на “Централен депозитар” АД, член...

Сосиете Женерал Експресбанк АД
Сосиете Женерал Експресбанк АДе учредена през 1993 г. чрез сливането на 13 по-малки търговски банки, като основен акционер на банката е Банкова консолидационна компания. Първоначално името на банката е било Експресбанк АД. Централното управление на банката се намира във Варна....

Кредит от Банка + процент ! – област София
Описание на обявата: Кредит от Банка + процент ! – област София. Ако имате нужда от кредит до 10 000 лв . от банкова институция до 3 дни получавате сумата стига да имате нужните документи които са : 21 год...

Ипотечен кредит без доказване на доход – от БАНКА! – област Стара Загора
Описание на обявата: Ипотечен кредит без доказване на доход – от БАНКА! – област Стара Загора. Съдействаме за кредити срещу ипотека на недвижим имот за граждани и фирми без доказан доход! Важи за цялата страна! Необходими документи/изисквания: не е уточнено...

| Сподели: Twitter | Facebook | Email
| Тагове: , , фератум кредит, кредит лична карта, пощенска банка кредити

Добави мнение