Токуда Банк АД

| Публикувана на: юни 28, 2012


tokuda bankТокуда Банк АДе учредена през 1994 г. като акционерно дружество в съответствие със Закона за банките и Търговския закон. Банката има пълен лиценз за банкова дейност в странат и чужбина.

Токуда Банк АД е член на “Централен депозитар” АД, член на “Българска фондова борса” АД – София.

Tokushukai Medical Corporation, Japan е икономическа група, чиито основател и собственик е д-р Торао Токуда. Токуда Банк АД е част от тази група. Д-р Торао Токуда е едноличен собственик на International Hospital Service Co., Tokushukai Medical Corporation, фондация Tokushukai Scholarship, “Токушукай – София” ЕООД и др. Tokushukai Medical Corporation е частна собственост и е верига от медицински институции, която е най-голяма в световен мащаб. Към нея принадлежат над 280 медицински заведения, включително над 60 болници, 67 клиники, амбулатории, хосписи за социално подпомагане и други институции. В Tokushukai Medical Corporation работят над 18 000 служители, включително лекари и медицински сестри.

International Hospital Service Co., Osaka, Japan се явява мажоритарен собственик, той притежава 94% от дяловия капитал на банката.

Органите на управление на банката са Управителен съвет и Надзорен съвет.

Управителен съвет:
Ваня Василева – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет
Любомир Манолов – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Кирил Пендев – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет
Йонка Кинова – Член на Управителния съвет
Николай Димитров – Директор на офис „София“ и член на Управителния съвет

Надзорен съвет:
МБАЛ „Токуда Болница София“ АД
Интернешънъл Хоспитал Сървис“ КО, Япония
Токушукай–София“ ЕООД

Токуда Банк АД предлага на своите клиенти пълна гама от най-съвременни продукти. За юридически лица банката предлага следните пакети и услуги:

Депозит Токуда Бизнес Инвест. Клиентите съхраняват в банката своите пари за определен срок, договорен с банката, при изтичането му получават определна лихва, сумите могат да бъдат в лева, евро, щатски долари и т. н. Кредити за фирми – предоставят се в зависимост от индивидуалните потребности на клиентите в лева или друга валута на договорна основа. Срокът на погасяване на кредита зависи от вида на кредита и желанието на клиента. Банката предлага Стандартен (обикновен) кредит, Овърдрафт (кредит по разплащателна сметка), Револвиращ (възобновяем) кредит, Кредитна линия и др. Банката дава Банкова гаранция, с нея тя гарантира за своите клиенти пред техни бизнес партньори за поети ангажименти. Разплащания – банката предлага преводи в лева, преводи във валута, документарни операции.

За физически лица Токуда Банк АД предлага широк спектър от продукти и услуги – депозити, кредити и др. Предлагайки различни видове депозити, клиентите на банката имат възможност да спестяват при максимално добри условия, висока и гарантирана доходност. Някои от предлаганите депозити за граждани са: Депозит “Токуда Стандарт”, Депозит “Токуда Инвест”, Депозит “Токуда Аванс +” и др. Токуда Банк АД предоставя кредити за оборотни средства на лекари и стоматолози, магистър-фармацефти, ветеринарни лекари, ЕТ или ЕООД, чрез които изброените осъществяват дейността си. Банката отпуска потребителски кредити на фозически лица за заплащане на медицински разходи към МБАЛ “Токуда Болница София” АД, “ДКЦ Токуда” АД, „Медико-техническа лаборатория Център за протезиране“ ООД или за заплащане на закупен слухов апарат от фирма „Старки България“ ЕООД.

На регистрирани земеделски производители банката предоставя агрокредит за покупка на нова земеделска техника, за покупка на земеделска земя, селскостопанско и друго оборудване.

Банката отпуска кредити, предназначени за финансиране на проекти, които са одобрени по реда и условията на Оперативните програми на Европейския съюз. Кредитополучатели на такъв тип кредит са земеделски производители, малки и средни предприятия, общинии др, отговарящи на съответните условия.

Банката отпуска още кредити за енергийна ефективност, предназначени за физически и юридически лица.

Токуда банк извършва разнообразни по вид сделки с валута, сделки с ценни книжа. От консултантите на Токуда Банк АД клиентите получават компетентни съвети и насоки.

Адрес на Токуда Банк АД

Централно управление:
1000 София
ул.”Георг Вашингтон“ № 21
Телефон: 02 403 79 00; 02 403 79 85
– факс: 02 403 79 99
http://www.tokudabank.bg/

Няма подобни публикации.

| Сподели: Twitter | Facebook | Email
| Тагове: , , potrebitelski krediti online, krediti bez dokazvane na dohodi, onlain kredit

2 мнения за Токуда Банк АД

  1. katq каза:

    спешно търся заем 10000 лв. но съм с лошо цкр…давам комисионна но без предварителни такси и застраховки

  2. Трайкова каза:

    Здравейте,видях че търсите кредит,моля ако сте успели пишете кой ви помогна,защото и аз търся и ми е много спешно!Благодаря

Добави мнение